BOD Threshold

Figure 1. BOD Threshold vs. Temperature (VCC = 4.3V)
Figure 2. BOD Threshold vs. Temperature (VCC = 2.7V)
Figure 3. Band gap Voltage vs. Temperature
Figure 4. Band gap Voltage vs. VCC